WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT
Stand #: E12
Domain: guangtai.com.cn
Short description

Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd., founded by the Mr. Li Guangtai in 1991, locates in Weihai, Shandong province, China, is the biggest manufacturer of airport ground support equipment (GSE) in China.

Stand Location: E12
Contact Email: liujianan@guangtai.com.cn
Country: China